Technik usług kosmetycznych

Szkolny plan nauczania/przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/2-letni okres nauczania
Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie


Kwalifikacje:
K1- Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy 
K2 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

1

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

2

Język angielski w kosmetyce

3

Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce

4

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

5

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

1

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

2

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

Podstawy przedsiębiorczości - prowadzony tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

sem II – zgodnie z podstawą programową

2

sem IV – zgodnie z podstawą programową

2

Razem

4

Absolwent po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych będzie przygotowany do wykonywania następujących  zadań zawodowych:

1) przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej,
2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
3) udzielania porad kosmetycznych,
4) organizowanie i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.