Technik usług kosmetycznych

Szkolny plan nauczania/przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/2-letni okres nauczania
Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie


Kwalifikacje:
K1- Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy (A.61.)
K2 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin w okresie nauczania

1

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

40

2

Język angielski w kosmetyce

40

3

Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce

95

4

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

80

5

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

85

Łączna liczba godzin

340

1

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

170

2

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

170

Łączna liczba godzin

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

680

Podstawy przedsiębiorczości - prowadzony tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

20

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

sem II – zgodnie z podstawą programową

2

80

sem IV – zgodnie z podstawą programową

2

80

Razem

4

160

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (A.61.) odbywa się pod koniec drugiego semestru.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (A.62.) odbywa się pod koniec czwartego semestru.

Absolwent po ukończeniu kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych będzie przygotowany do wykonywania następujących  zadań zawodowych:
1) przeprowadzenia diagnozy kosmetycznej,
2) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
3) udzielania porad kosmetycznych,
4) organizowanie i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.