Technik informatyk

Technik informatyk to zawód, na który z roku na rok jest coraz większe zapotrzebowanie na rynku pracy. Informatycy zajmują się przede wszystkim:

  • montażem oraz eksploatacją komputera i urządzeń peryferyjnych,
  • projektowaniem  i  wykonywaniem  lokalnych  sieci  komputerowych, administrowaniem sieciami,
  • projektowaniem baz danych i administrowaniem bazami danych,
  • tworzeniem   stron   WWW   i   aplikacjami   internetowymi,   administrowaniem   stronami i aplikacjami.

Kierunek daje możliwość bardzo ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza potrzebna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Szkolny plan nauczania
Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla dorosłych, dwuletni okres nauczania
Zawód: technik informatyk; symbol 325509
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacje:
K1 - montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)
K2 – projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
K3 – tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin w okresie nauczania

1

Systemy operacyjne

80

2

Urządzenia techniki komputerowej

55

3

Sieci komputerowe

55

4

Witryny i aplikacje internetowe

70

5

Systemy baz danych

40

6

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

20

7

Język angielski zawodowy w branży informatycznej

20

Łączna liczba godzin

340

1

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

80

2

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

45

3

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

55

4

Administracja bazami danych

75

5

Programowanie aplikacji internetowych

85

Łączna liczba godzin

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

680

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec drugiego semestru.
Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec trzeciego semestru.
Egzamin potwierdzający kwalifikację K3 odbywa się pod koniec czwartego semestru.