Technik informatyk

Technik informatyk to zawód, na który z roku na rok jest coraz większe zapotrzebowanie na rynku pracy. Informatycy zajmują się przede wszystkim:

  • montażem oraz eksploatacją komputera i urządzeń peryferyjnych,
  • projektowaniem  i  wykonywaniem  lokalnych  sieci  komputerowych, administrowaniem sieciami,
  • projektowaniem baz danych i administrowaniem bazami danych,
  • tworzeniem   stron   WWW   i   aplikacjami   internetowymi,   administrowaniem   stronami i aplikacjami.

Kierunek daje możliwość bardzo ciekawej i atrakcyjnej finansowo pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa wiedza potrzebna do instalowania, uruchamiania i prowadzenia baz danych lub systemów oprogramowania użytkowego. Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Szkolny plan nauczania
Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla dorosłych, dwuletni okres nauczania
Zawód: technik informatyk; symbol 325509
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacje:
K1 - montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 
K2 – projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 
K3 – tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

1

Systemy operacyjne

2

Urządzenia techniki komputerowej

3

Sieci komputerowe

4

Witryny i aplikacje internetowe

5

Systemy baz danych

6

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

7

Język angielski zawodowy w branży informatycznej

Łączna liczba godzin

1

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

2

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

3

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

4

Administracja bazami danych

5

Programowanie aplikacji internetowych

Łączna liczba godzin

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego