Technik BHP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma za zadanie:

  • przeprowadzać kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP
  • sporządzać okresowe analizy warunków BHP
  • przygotowywać wnioski dotyczące poprawy stanu BHP w analizowanych przedsiębiorstwach
  • doradzać i opracowywać wewnętrzne zarządzenia, instrukcje i regulaminy dotyczące BHP
  • prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • współpracować ze służbą pracowniczą, związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu w sprawach bhp
  • organizować i przeprowadzać szkolenia z zakresu BHP

Podwyższenie wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników służb BHP

Po wstąpieniu Polski do UE zaistniała konieczność dostosowania polskich przepisów do prawa UE w tym także wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników służb bhp oraz dla wykładowców szkoleń z dziedziny bhp. Okres przejściowy jest do 2013 roku. rozwiń temat>>

Szkolny plan nauczania
Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla dorosłych, półtoraroczny okres nauczania
Zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacje:K1- zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy 


Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Podstawy prawa pracy

2

Techniczne bezpieczeństwo pracy

3

Ergonomia w procesie pracy

4

Zagrożenia w środowisku pracy

5

Język angielski zawodowy w BHP

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Ocena ryzyka zawodowego

2

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

3

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawy przedsiębiorczości - prowadzony tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

sem II – zgodnie z podstawą programową

2

sem III – zgodnie z podstawą programową

2

Razem

4

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec trzeciego semestru

January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
February 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28