Opiekun medyczny

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Po ukończeniu dwusemestralnego cyklu kształcenia opiekunowie medyczni uzyskają uprawnienia do świadczenia usług pielęgnacyjnych. Będą je wykonywać pod nadzorem lekarzy i pielęgniarek.
Do zadań opiekuna medycznego należy:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 • wykonywanie zabiegów higienicznych;
 • współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;
 • asystowanie pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;

Możliwość zatrudnienia:

 • szpitale
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • ośrodki i domy pomocy społecznej
 • środowiskowe domy pomocy
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze

Szkolny plan nauczania / przedmiotowe kształcenie zawodowe
Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla dorosłych, roczny okres nauczania
Zawód: opiekun medyczny; symbol 532102
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacje:
K1- Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

2

Zdrowie publiczne

3

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

4

Zarys psychologii i socjologii

5

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

6

Język migowy

7

Język angielski w ochronie zdrowia

8.

Komputerowe wspomaganie działalności  w ochronie zdrowia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze

2

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Podstawy przedsiębiorczości - prowadzony tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

sem II

4

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec drugiego semestru
December 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31