Kurs "Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną"

LEŻAJSK, PRZEWORSK

CEL SZKOLENIA:

Uzyskanie przez uczestnika kursu wiedzy i umiejętności koniecznych do świadczenia opieki nad osobami starszymi chorymi i niepełnosprawnymi.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

Kadra medyczna zatrudniona w ośrodkach medycznych.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

30 godzin

RAMOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA:

 1. Niepełnosprawność - wybrane problemy i definicje.
 2. Wybrane problemy związane z opieką nad chorym o ograniczonej sprawności ruchowej oraz długotrwale unieruchomionym.
 3. Sposoby komunikowania się z człowiekiem przewlekle chorym oraz niepełnosprawnym fizycznie i/lub umysłowo.
 4. Problemy zdrowotne osób starszych.
 5. Wybrane problemy psychospołeczne osób starszych i niepełnosprawnych.
 6. Opieka nad umierającym.
 7. Aspekty pielęgnacyjno - opiekuńcze rehabilitacji.
 8. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach.
 9. Higiena w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
 10. Elementarny udział opiekuna w leczeniu podopiecznych.
 11. Postawy opiekuna wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby i sposoby radzenia sobie z nimi.
 12. Współpraca w zespole interdyscyplinarnym.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186).

December 2018
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31