Kurs "Kwalifikowanego pracownika ochrony"

LEŻAJSK, PRZEWORSK

ZAKRES SZKOLENIA :

a) zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia

b) wybrane zagadnienia

- prawa karnego

- prawa wykroczeń

- prawa karnego procesowego

- prawa cywilnego

- prawa pracy

d) wybrane zagadnienia psychologii

e) etyka pracownika ochrony

f) zasady udzielania pomocy przedlekarskiej

g) taktyki wykonywania zadań ochrony

h) wyszkolenie strzeleckie

i) samoobrona i techniki interwencyjne

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

245 godzin

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

  • ukończone 21 lat
  • ukończenie co najmniej ośmioklasowej szkoły podstawowej lub gimnazjum,
  • niekaralność,
  • obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej.

Od 2014r. zostały zniesione państwowe egzaminy a podstawą do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej jest ukończenie w/w kursu.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186).

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
March 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31