Informacje

Prowadzimy również nabór :

na kształcenia z zakresu kwalifikacji w zawodach:

  • opiekun medyczny - rok nauki
  • asystent osoby niepełnosprawnej - rok nauki
  • florysta - rok nauki
  • technik rachunkowości
  • technik informatyk
  • technik usług kosmetycznych

Na podbudowie: Szkoły zawodowej, gimnazjum, szkoły podstawowej

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. Kwalifikacje w zawodzie, które mogą być kształcone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 stycznia 2011r. (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7).


Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.


Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.


Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.


W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie; jedynym wymaganiem jest ukończenie 18 roku życia.


Oferujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Technik rachunkowości,  kod zawodu:  431103
Kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości/ rok nauki

PRZEWORSK >> POBIERZ PODANIE<<

Florysta, kod zawodu: 343203
Kwalifikacja R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych / rok nauki

PRZEWORSK >> POBIERZ PODANIE<<

Technik rachunkowości,  kod zawodu:  431103
Kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości/ rok nauki

LEŻAJSK >> POBIERZ PODANIE<<

Opiekun medyczny, kod zawodu: 532102
Kwalifikacja Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej/ rok nauki

LEŻAJSK >> POBIERZ PODANIE <<

Florysta, kod zawodu: 343203
Kwalifikacja R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych / rok nauki

LEŻAJSK >> POBIERZ PODANIE <<

Technik informatyk , kod zawodu 351203:
Kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych / rok nauki

LEŻAJSK >> POBIERZ PODANIE <<

Technik usług kosmetycznych, kod zawodu 514207:
Kwalifikacja A.61 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy/rok nauki

LEŻAJSK >> POBIERZ PODANIE <<

 

January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
February 2019
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28