Technik rachunkowości

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:
- prowadzeniem rachunkowości,
- dokonywaniem rozliczeń finansowych,
- dokonywaniem kontroli dokumentów księgowych oraz poprawianiem błędów księgowych w dokumentach i na kontach księgowych,
- sporządzaniem oraz przygotowywaniem do weryfikacji sprawozdania finansowego,
- przechowywaniem dokumentacji księgowej,
- nadzorowaniem terminowej spłaty zobowiązań i ściągania należności i roszczeń,
- wykonywaniem czynności planistycznych i analitycznych.

Absolwent szkoły w zawodzie technik rachunkowości  będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia rachunkowości,
2) rozliczania danin publicznych,
3) rozliczania wynagrodzeń,
4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS,
5) prowadzenia analizy finansowej.

Szkolny plan nauczania

Typ szkoły:Szkoła policealna /szkoła dla dorosłych, dwuletni okres nauczania
Zawód: technik rachunkowości; symbol 431103
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacje:
K1 – prowadzenie rachunkowości (A.36.)
K2 – rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.)


Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin w okresie nauczania

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

1

Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

40

2

Język angielski w rachunkowości

40

3

Rachunkowość  finansowa

110

4

Wynagrodzenia i podatki

150

Łączna liczba godzin

340

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

1

Biuro rachunkowe

160

2

Dokumentacja biurowe

40

3

Biuro wynagrodzeń i podatków

140

Łączna liczba godzin

340

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

680

 

 

Podstawy przedsiębiorczości - prowadzony tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

20

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

sem III – zgodnie z podstawą programową

4

160

Razem

4

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec drugiego semestru.
Egzamin potwierdzający kwalifikację K2 odbywa się pod koniec czwartego semestru.

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
March 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31