Technik BHP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma za zadanie:

  • przeprowadzać kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP
  • sporządzać okresowe analizy warunków BHP
  • przygotowywać wnioski dotyczące poprawy stanu BHP w analizowanych przedsiębiorstwach
  • doradzać i opracowywać wewnętrzne zarządzenia, instrukcje i regulaminy dotyczące BHP
  • prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • współpracować ze służbą pracowniczą, związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu w sprawach bhp
  • organizować i przeprowadzać szkolenia z zakresu BHP

Podwyższenie wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników służb BHP

Po wstąpieniu Polski do UE zaistniała konieczność dostosowania polskich przepisów do prawa UE w tym także wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników służb bhp oraz dla wykładowców szkoleń z dziedziny bhp. Okres przejściowy jest do 2013 roku. rozwiń temat>>

Szkolny plan nauczania
Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla dorosłych, półtoraroczny okres nauczania
Zawód: technik bezpieczeństwa i higieny pracy; symbol 325509
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie
Kwalifikacje:K1- zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.)


Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin w okresie nauczania

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

1

Podstawy prawa pracy

40

2

Techniczne bezpieczeństwo pracy

70

3

Ergonomia w procesie pracy

50

4

Zagrożenia w środowisku pracy

70

5

Język angielski zawodowy w BHP

25

Łączna liczba godzin

255

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

1

Ocena ryzyka zawodowego

80

2

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

55

3

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

120

Łączna liczba godzin

255

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

510

Podstawy przedsiębiorczości - prowadzony tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

20

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

sem II – zgodnie z podstawą programową

2

80

sem III – zgodnie z podstawą programową

2

80

Razem

4

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec trzeciego semestru

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
March 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31