Florysta

Florystyka – oznacza sztukę układania bukietów z kwiatów, w taki sposób, aby w pełni wykorzystać ich walory estetyczne. Osobę wykonującą te czynności zawodowo nazywa się florystą.

Głównym zadaniem florysty jest tworzenie dekoracji roślinnych od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się on także oprawą wizualną uroczystości i imprez np. ślubów, komunii, festiwali oraz kompleksową dekoracją wnętrz stosując rośliny cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz.

Absolwent po zakończeniu nauki będzie przygotowany min. do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- projektowania dekoracji roślinnych,
- wykonywania dekoracji roślinnych,
- aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

Szkolny plan nauczania / przedmiotowe kształcenie zawodowe/
Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla dorosłych, roczny okres nauczania/
Zawód: florysta; symbol 343203.
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie.

Kwalifikacje:
K1- wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26.)

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin w okresie nauczania

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

1

Materiałoznawstwo roślinne

34

2

Materiałoznawstwo nieroślinne

10

3

Kulturowe podstawy florystyki

10

4

Środki wyrazu twórczego

26

5

Kompozycje florystyczne

64

6

Przedsiębiorstwo florystyczne

12

7

Język angielski we florystyce

14

Łączna liczba godzin

170

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*

 

1

Wykonywanie kompozycji florystycznych

170

Łączna liczba godzin

170

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego

340

Podstawy przedsiębiorczości - prowadzony tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

20

*zajęcia mogą odbywać się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Minimalny wymiar praktyk zawodowych

tyg.

godz.

sem II – zgodnie z podstawą programową

4

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec drugiego semestru.