Florysta

Florystyka – oznacza sztukę układania bukietów z kwiatów, w taki sposób, aby w pełni wykorzystać ich walory estetyczne. Osobę wykonującą te czynności zawodowo nazywa się florystą.

Głównym zadaniem florysty jest tworzenie dekoracji roślinnych od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych podnoszących estetykę otoczenia. Zajmuje się on także oprawą wizualną uroczystości i imprez np. ślubów, komunii, festiwali oraz kompleksową dekoracją wnętrz stosując rośliny cięte i doniczkowe. Wykorzystuje w swojej pracy zasady kompozycji plastycznej oraz wiedzę dotyczącą sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz dekoracji wnętrz.

Absolwent po zakończeniu nauki będzie przygotowany min. do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- projektowania dekoracji roślinnych,
- wykonywania dekoracji roślinnych,
- aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni.

Szkolny plan nauczania / przedmiotowe kształcenie zawodowe/
Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla dorosłych, roczny okres nauczania/
Zawód: florysta; symbol 343203.
Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie.

Kwalifikacje:
K1- wykonywanie kompozycji florystycznych 

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Materiałoznawstwo roślinne

2

Materiałoznawstwo nieroślinne

3

Kulturowe podstawy florystyki

4

Środki wyrazu twórczego

5

Kompozycje florystyczne

6

Przedsiębiorstwo florystyczne

7

Język angielski we florystyce

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym*

1

Wykonywanie kompozycji florystycznych

*zajęcia mogą odbywać się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się pod koniec drugiego semestru.