Technik informatyk

Wyniki testu z przedmiotu: WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE

W.M. - 8,5 p. dop

B.P. - 15 p. dst

P.G. - 17 p. dst

T.P. - 18,5 p. dst

K.S. - 19,5 p. -db

CZ.K. - 20 p. db

S.P. - 20,25 p. db 

F.D. - 21 p. db

I.J. - 22 p. db

K.M. - 22 p. db

K.K. - 22,5 p. db

G.W. - 23 p. db

B.A. - 24 p. bdb

K.Ł. - 25 p. bdb

Punktacja:

28 - 24 bdb

23 - 20 db

19 - 14 dst

13 - 8 dop

7- 0 ndst

Wyniki testu z przedmiotu: SYSTEMY BAZ DANYCH

W.M. -5 p. dop

B.P. - 9,5 p. dst

P.G. - 8 p. dst

T.P. - 13,5 p. -db

K.S. - 16 p. db

CZ.K. - 11,5 p. dst

S.P. - 16 p. db 

F.D. - 14 p. db

I.J. - 8 p. dst

K.M. - 16 p. db

K.K. - 14,5 p. db

G.W. - 12,5 p. dst

B.A. - 18 p. bdb

K.Ł. - 15 p. db

Punktacja:

26 - 18 bdb

17- 14 db

13 - 8 dst

7 - 5 dop

4- 0 ndst

GRATULUJĘ ZALICZENIA W/W PRZEDMIOTÓW -  I ZAPRASZAM NA EGZAMINY KTÓRE ODBĘDA SIĘ 07.01.2017 TJ. SOBOTA OD 11:20