Aktualności

  Nabór na nowy rok szkolny 2018/2019!!

I termin naboru trwa do 31 sierpnia br.

Zapraszamy:

na kierunki POLICEALNE

KIERUNKI BEZPŁATNE

  • opiekun medyczny - rok nauki
  • asystent osoby niepełnosprawnej - rok nauki
  • florysta - rok nauki
  • technik rachunkowości - rok lub dwa lata nauki
  • technik usług kosmetycznych - rok lub dwa lata nauki
  • technik informatyk - rok lub dwa lata nauki
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy - 1,5 roku nauki

 Kierunki na podbudowie szkoły: średniej, zawodowej, gimnazjum, podstawowej. 

  oraz do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

  • 2 - lata nauki  na podbudowie szkoły zawodowej
  • 3 - lata nauki  na podbudowie gimnazjum, szkoły podstawowej

>>ZAPISY ONLINE<<

Prowadzimy również nabór na semestry wyższe.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na semestr wyższy, składają: świadectwo ukończenia ostatniej klasy szkoły średniej lub indeks z potwierdzeniem zaliczonych semestrów.

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, GOPS i innych.