Aktualności

  Nabór na nowy rok szkolny 2018/2019!!

ostateczny termin do 30 września br.

Zapraszamy:

na kierunki POLICEALNE

KIERUNKI BEZPŁATNE

  • opiekun medyczny - rok nauki
  • technik rachunkowości - rok lub dwa lata nauki
  •  Kierunki na podbudowie szkoły: średniej, zawodowej, gimnazjum, podstawowej. 

  oraz do LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

  • 2 - lata nauki  na podbudowie szkoły zawodowej

>>ZAPISY ONLINE<<

Prowadzimy również nabór na semestry wyższe.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na semestr wyższy, składają: świadectwo ukończenia ostatniej klasy szkoły średniej lub indeks z potwierdzeniem zaliczonych semestrów.

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS, GOPS i innych.